Monday, February 1, 2010

REHAT MINDA

X
X
1
X
2
X
X
X
X
X
X
X
X
3
X
4
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
5
X
X
6
X
X
X
7
X
X
X
8
X
X
X
X
X
X
X
X
9
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
10
X
X
X
X
~Rehat minda anda!
Kebawah:
1. Kawasan yang bergunung ganang dan berhutan tebal
2. Tanahnya berpasir dan tidak sesuai untuk pertanian
4...Bentuk muka buminya sesuai untuk penanaman teh.
6 Bukit yang besar dan tinggi
7 Ketinggiannya biasanya kurang daripada 300 meter dari aras laut.
Melintang:
3. Padi banyak ditanam di kawasan ini
5. Kawasan takungan air
8. Berpunca dari kawasan tanah tinggi melalui kawasan dataran menuju ke laut.
9. Gunung tertinggi di Malaysia.
10. Sungai terpanjang di Malaysia.

Wh
ats good for life?
"Most of our obstacles would melt away if,
instead of cowering before them,
we should make up our minds
to walk boldly through them."
."*


~Doa mudah bekerja dan berfikir~
“Ya Allah,tidak ada yang mudah,kecuali sesuatu yang engkau jadikan mudah,engkaulah yang menjadikan sesuatu itu mudah”